STROJNÍ OBRÁBĚNÍ s.r.o.

ZÁMEČNICTVÍ

  IČ: 24782475             DIČ: CZ24782475

 

SOUSTRUŽENÍ

SOUSTUZENI CNC

FRÉZOVÁNÍ

OBRÁŽENÍ

BROUŠENÍ

TEPEL.ZPRACOVÁNÍ

TVAROVÉ ŘEZÁNÍ

SVAŘOVÁNÍ

DOPLŇKOVÉ PRÁCE

PREZENTACE

FRÉZKA F2N CNC

VYJISKŘOVAČKA

 

 

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ

KALENÍ-CEMENTOVÁNÍ

kalení nástrojových ocelí, cementování a kalení, popouštění a tepelné zušlechťování ocelí.

domovská stránka ]